MEDICLASS

THE COMPREHENSIVE

DENTAL EDUCATION COURSES

THAT WILL EQUIP YOU WITH A PRACTICAL 

PROCEDURE & TECHNIQUE

เราคือสังคมแห่งการเรียนรู้
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

เราคือสังคมแห่งการเรียนรู้
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

Mediclass Community & Life

กลุ่มนักเรียน Mediclass มีความหลากหลายโดยมีทั้งทันตแพทย์ทั่วไป และเฉพาะทาง รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะทำงานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้การทำธุรกิจเกี่ยวกับคลินิกทันตกรรม

กรุงเพทมหานคร และ ปริมณฑล 60.8%
0%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.5%
0%
ภาคเหนือ 8.9%
0%
ภาคใต้ 7.5%
0%

Mediclass Community & Life

กลุ่มนักเรียน Mediclass มีความหลากหลายโดยมีทั้งทันตแพทย์ทั่วไป และเฉพาะทาง รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะทำงานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้การทำธุรกิจเกี่ยวกับคลินิกทันตกรรม

กรุงเพทมหานคร และ ปริมณฑล 60.8%
0%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.5%
0%
ภาคเหนือ 8.9%
0%
ภาคใต้ 7.5%
0%

ระยะเวลาเพียง 1 ปี

MEDICLASS ได้การตอบรับผู้ลงทะเบียน

เข้าเรียนจำนวนมากกว่า 1,000 ท่าน 

0

จำนวนนักเรียนคอร์สทันตแพทย์

0 +

จำนวนนักเรียนคอร์สผู้ช่วยทันตแพทย์

0 +

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

0

จำนวนคอร์สทั้งหมด

0

จำนวนนักเรียนคอร์สทันตแพทย์

0 +

จำนวนนักเรียนคอร์สผู้ช่วยทันตแพทย์

0 +

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

0

จำนวนคอร์สทั้งหมด

MEDICLASS

คอร์สเรียนทันตแพทย์

การเรียนรู้ผ่านการบรรยาย จากวิทยากร มากประสบการณ์ในเฉพาะด้าน พร้อมการผสมผสานการเรียนรู้จากการสาธิตให้เห็นจริงและได้ลงมือทำปฏิบัติด้วยตัวเอง พร้อมแชร์ประสบการณ์การทำงานในคนไข้จริงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน

MEDICLASS

คอร์สเรียนทันตแพทย์

การเรียนรู้ผ่านการบรรยาย จากวิทยากร มากประสบการณ์ในเฉพาะด้าน พร้อมการผสมผสานการเรียนรู้จากการสาธิตให้เห็นจริงและได้ลงมือทำปฏิบัติด้วยตัวเอง พร้อมแชร์ประสบการณ์การทำงานในคนไข้จริงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน

MEDICLASS

คอร์สเรียนออนไลน์ผู้ช่วยทันตแพทย์

โลกคือห้องเรียน อยากก้าวหน้าต้องก้าวหน้า อยากพัฒนาตัวเองต้องได้พัฒนา เรียนรู้ได้ไม่จำกัดเพศ วัย วัน เวลา สถานที่ เรียนรู้ฝึกฝนทุกทักษะที่ต้องการเรียน ผ่านห้องเรียนออนไลน์ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนสี่เหลี่ยม สู่ห้องเรียนโลกกว้าง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

MEDICLASS

คอร์สเรียนออนไลน์
ผู้ช่วยทันตแพทย์

โลกคือห้องเรียน อยากก้าวหน้าต้องก้าวหน้า อยากพัฒนาตัวเองต้องได้พัฒนา เรียนรู้ได้ไม่จำกัดเพศ วัย วัน เวลา สถานที่ เรียนรู้ฝึกฝนทุกทักษะที่ต้องการเรียน ผ่านห้องเรียนออนไลน์ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนสี่เหลี่ยม สู่ห้องเรียนโลกกว้าง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

SMILIN DENTAL CLINIC

ศูนย์ฝึกปฏิบัติทางคลินิก

ศูนย์ปฏิบัติจริง Smilin Dental Clinic เพื่อให้ผู้ที่เข้าเรียนไม่ว่าจะเป็นทัตแพทย์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ได้ทดสอบและปฏิบัติงานทางด้านทันตกรรมพร้อมกับคนไข้จริง 

SMILIN DENTAL CLINIC

ศูนย์ฝึกปฏิบัติทางคลินิก

ศูนย์ปฏิบัติจริง Smilin Dental Clinic เพื่อให้ผู้ที่เข้าเรียนไม่ว่าจะเป็นทัตแพทย์หรือผู้ช่วยทันตแพทย์ได้ทดสอบและปฏิบัติงานทางด้านทันตกรรมพร้อมกับคนไข้จริง 

MEDICLASS TRAINING CENTER ​

Training Center เรามีจำนวนที่นั่งและหัวหุ่นถึง 24 ตัว พร้อมเครื่อง Suction พร้อมอุปกรณ์ Live ฉายขึ้นจอได้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกกับการใช้เรียน สถานที่ใจกลางเมืองพร้อมที่จอดรถรองรับได้ถึง 30 คัน


Training Center เรามีจำนวนที่นั่งและหัวหุ่นถึง 24 ตัว พร้อมเครื่อง Suction พร้อมอุปกรณ์ Live ฉายขึ้นจอได้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกกับการใช้เรียน สถานที่ใจกลางเมืองพร้อมที่จอดรถรองรับได้ถึง 30 คัน


TESTIMONIAL

รวบรวมคำบอกเล่าจากทันตแพทย์ทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมลงเรียนแบบ On-site กับ Mediclass

TESTIMONIAL

รวบรวมคำบอกเล่าจากทันตแพทย์ทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมลงเรียนแบบ On-site กับ Mediclass

TESTIMONIAL

รวบรวมคำบอกเล่าจากทันตแพทย์

ทั่วประเทศที่ได้เข้าร่วมลงเรียน

แบบ On-site กับ Mediclass