หลักสูตรออนไลน์

สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
คอร์สเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถนำไปใช้กับการทำงานได้จริง 

โดยอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทาง สอนเทคนิคการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

พร้อมออกใบรับรองหลักสูตรโดย Mediclass

 

หลักสูตรออนไลน์

สร้างรายได้ สร้างอาชีพ
คอร์สเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถนำไปใช้กับการทำงานได้จริง โดยอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทาง สอนเทคนิคการทำงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมออกใบรับรองหลักสูตรโดย Mediclass

เกี่ยวกับ

คอร์สออนไลน์ผู้ช่วยทันตกรรม

โลกคือห้องเรียน อยากก้าวหน้าต้องก้าวหน้า อยากพัฒนาตัวเองต้องได้พัฒนา เรียนรู้ได้ไม่จำกัดเพศ วัย วัน เวลา สถานที่ เรียนรู้ฝึกฝนทุกทักษะที่ต้องการเรียน ผ่านห้องเรียนออนไลน์ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้จากห้องเรียนสี่เหลี่ยม สู่ห้องเรียนโลกกว้าง เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

รวมคอร์สออนไลน์ ผู้ช่วยทันตแพทย์

เราคือสังคมการเรียนรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญให้กับคุณ

รวมคอร์สออนไลน์ ผู้ช่วยทันตแพทย์

เราคือสังคมการเรียนรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญให้กับคุณ

บทนำการช่วยงานทันตกรรมเบื้องต้น

เพื่อช่วยให้ผู้ช่วยทันตแพทย์ รู้และเข้าใจในหลักการเบื้องต้นของงาน    ทันตกรรม สามารถสื่อสารกับทันตแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น

การช่วยข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมจัดฟัน

เรียนรู้พื้นฐานในการช่วยงานในงานทันตกรรมจัดฟัน สอนให้รู้จักเครื่องมือ เตรียมอุปกรณ์ และช่วยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันได้

ถ่าย x-ray อย่างไร

เพื่อช่วยให้ผู้ช่วยทันตแพทย์เข้าใจในงาน x-ray และรู้วิธีถ่าย x-ray ในคนไข้ได้อย่างถูกต้อง

หลักการช่วยงานทันตกรรมสำหรับเด็ก

เพื่อช่วยให้ผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าใจในงานรักษาทันตกรรมสำหรับเด็ก รู้จักเครื่องมือ การเข้าช่วยเหลือทันตแพทย์และการรับมือกับผู้ป่วยเด็กได้อย่างถูกวิธี

การช่วยข้างเก้าอี้ในงานฟันปลอมถอดได้

เพื่อช่วยให้ผู้ช่วยทันตแพทย์รู้จักเครื่องมือ, อุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงขั้นตอนต่างๆการในทำฟันปลอมชนิดถอดได้ ทำให้สามารถช่วยงานข้างเก้าอี้ได้รวดเร็ว ถูกต้อง

ช่วยงานรักษาคลองรากฟัน เตรียมให้ครบ จบเคสสวยๆ

เพื่อช่วยให้ผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าใจในงานรักษาคลองรากมากขึ้น รู้จักเครื่องมือ และการเข้าช่วยเหลือทันตแพทย์อย่างถูกวิธี

หลักการช่วยงานทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดงานติดแน่น

เพื่อช่วยให้ผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าใจในงานทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดงานติดแน่น รู้จักเครื่องมือต่างๆพร้อมเทคนิคการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

งานศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgery)

การช่วยงานศัลยกรรมในช่องปาก เป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีความสำคัญและเน้นความรู้ ความเข้าใจทางเทคนิคการสเตอไรล์เป็นอย่างมาก

การช่วยข้างเก้าอี้ในงานอุดฟัน

การช่วยข้างเก้าอี้ในงานอุดฟัน ถือเป็นงานพื้นฐานที่มีความสำคัญมากในการช่วยเหลือทางทันตกรรม ผู้

การทำครอบฟันชั่วคราวข้างเก้าอี้

คุณหมอจะได้รับความรู้และเทคนิคการทำครอบฟันชั่วคราวในทุกขั้นตอนด้วยวัสดุ Bis-acryl ทั้งฟันหน้าและฟันหลัง

ศูนย์รับฝึกปฏิบัติจริง

Mediclass ร่วมกับคลินิกทันตกรรมชั้นนำ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การฝึกปฏิบัติงานของผู้ช่วยทันตกรรม ให้สามารถนำความรู้ที่เรียนมาทดสอบการทำงานได้จริง โดยใช้ระยะเวลาเพียง 2 เดือนในการฝึกปฏิบัติ

Q&A คอร์สเรียนออนไลน์

Mediclass ร่วมกับคลินิกทันตกรรมชั้นนำ จัดหารคลินิกทัตกรรม ที่สามารถเข้าฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อนำทักษะด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ไปใช้กับการทำงานได้จริง

ปัจจุบัน Mediclass มีคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ช่วยทั้งหมด 8 คอร์ส ซึ่งแต่ละคอร์สจะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เฉพาะทางโดยตรง ทำให้ผู้เรียนจะได้รับบทเรียนครบถ้วนและสามารถใช้ได้จริง